Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao chất lượng ổ từ kiểu lai
Authors: Vũ Đình Đạt
Advisor: Nguyễn Quang Địch
Nguyễn Huy Phương
Keywords: Ổ từ kiểu lai; Ổ trục
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ổ từ kiểu lai; nghiên cứu cấu trúc mới ổ từ kiểu lai; nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển cho ổ từ kiểu lai khe phân cách; xây dựng mô hình thực nghiệm và các kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21409
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332692-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 949,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332692.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,81 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.