Thông tin tài liệu


Title: Các kỹ thuật chuyển đổi mô hình và sinh mã trong phát triển ứng dụng web hướng mô hình
Authors: Trần Đình Diễn
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Cao Tuấn Dũng
Keywords: Phương pháp UWE; Ứng dụng web hướng mô hình; Phần mềm
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phát triển phần mềm hướng mô hình; kỹ thuật chuyển đổi mô hình (CIM TO PIM) theo phương pháp UWE cho phát triển ứng dụng web; sinh mã tự động cho ứng dụng web hướng mô hình.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21410
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332694-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 799,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332694.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.