Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu compozit nền Al-Ti cốt hạt Al2O3 IN-SITU
Authors: Đỗ Thanh Bình
Advisor: Trần Đức Huy
Trần Viết Thường
Keywords: Compozit nền kim loại; Vật liệu composit
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về compozit nền kim loại; cơ sở lý thuyết chế tạo compozit nền AL-TI; nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21411
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

1

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332705-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332705.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.