Thông tin tài liệu


Title: Phân tích, thiết kế và triển khai winmax di động
Authors: Lý, Xuân Hoàng
Advisor: Đào, Ngọc Chiến
Keywords: Mạng di động
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về công nghệ Wimax. hệ thống winmax di động. Thiết kế và triển khai thử nghiệm winmax cho mạng Viettel
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21428
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223978.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.