Thông tin tài liệu


Title: Góp phần nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưưỏng đến chất lượng sữa tươi nguyên liệu và chất lượng sản phẩm sữa tiệt trùng
Authors: Phạm, Phương Hà
Advisor: Hà, Duyên Tư
Keywords: Sữa tươi
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát chất lwongj nguyên liệu sữa tươi tại một số hộ nông dân tỉnh Vĩnh phúc. Xác định ảnh hưởng của điều kiện chăn nuôi điều kiện vệ sinh và điều kiện vận chuyển đến chất lwongj sữa tươi nguyên liệu. Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian bảo quản đến chất lượng sữa nhà máy. đánh giá sự nhiễmtạp vi sinh vật trong qui trình sản xuất sữa tiệt trùng. Khảo sát các vi sinh vật có khả năng nhiễm trong qui trình sản xuất sữa tiệt trùng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21439
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223995.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 716,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.