Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kết cấu động cơ từ trở để cải thiện đặc tính mômen
Authors: Đinh Hải Lĩnh
Advisor: Nguyễn Thế Công
Phạm Văn Bình
Keywords: Switched Reluctance Motor; Động cơ từ trở; Động cơ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về SRM (Switched Reluctance Motor); cơ sở lý thuyết và mô hình toán SRM; mômen trung bình và nhấp nhô mômen trong SRM; mô phỏng và thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21454
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

104

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332709-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332709.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.