Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp cải thiện đặc tính làm việc của động cơ từ trở
Authors: Phí Hoàng Nhã
Advisor: Đào Quang Thủy
Phạm Hùng Phi
Keywords: Động cơ từ trở; Động cơ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về động cơ từ trở; phương trình đặc tính từ thông của động cơ từ trở có xét đến ảnh hưởng của hỗ cảm và bão hòa mạch từ; điều khiển backstepping cho động cơ từ trở được phát triển theo mô hình kết hợp phi tuyến; thiết kế bộ điều khiển backsetpping kết hợp bộ quan sát trạng thái phi tuyến, bộ ước lượng bằng mạng nơ ron nhân tạo.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21458
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

74

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332718-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332718.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.