Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý kháng khuẩn cho vải viscose bằng nano bạc tổng hợp xanh và fibroin tơ tằm
Authors: Võ Thị Lan Hương
Advisor: Nguyễn Ngọc Thắng
Keywords: Fibroin tơ tằm; Vải viscose; Vải vítxcô
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xử lý kháng khuẩn cho vải viscose, nano bạc và phương pháp tổng hợp, fibroin tơ tằm, đánh giá hoạt tính kháng khuẩn; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21467
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 332722.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.