Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng trong mạng cảm biến
Authors: Hà Văn Phương
Advisor: Lê Minh Hoàng
Đào Trung Kiên
Keywords: Mạng cảm biến không dây; Mạng cảm biến
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan mạng cảm biến không dây và nhu cầu về năng lượng, nhu cầu năng lượng của mạng cảm biến và thách thức; thiết kế và triển khai nền tảng mô phỏng mạng cảm biến không dây có tính đến yếu tố năng lượng; tối ưu hóa lịch trình mạng cảm biến.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21468
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

127

VIEWS & DOWNLOAD

62

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332721-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 899,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332721.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,92 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.