Thông tin tài liệu


Title: A study on deep learning techniques for human action representation and recognition with skeleton data
Authors: Pham Dinh Tan
Advisor: Vu Hai
Le Thi Lan
Keywords: Nhận dạng; Kỹ thuật học sâu; Mạng tích chập đồ thị
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhận dạng hoạt động của người; các kỹ thuật chọn tập khớp cho nhận dạng hoạt động của người sử dụng dữ liệu khung xương; kỹ thuật kết hợp đặc trưng cho mạng tích chập đồ thị; mạng tích chập đồ thị rút gọn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21473
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332723-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332723.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.