Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty điện toán và truyền số liệu
Authors: Lê, Thu Hường
Advisor: Nguyễn, Đại Thắng
Keywords: Doanh nghiệp
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC). Hoạch định chiến lược kinh doanh của VDC giai đoạn 2007 - 2015.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21483
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223523.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.