Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác đo vận tốc nguồn nhiệt di chuyển bằng bức xạ hồng ngoại
Authors: Vũ Văn Quang
Advisor: Vũ Toàn Thắng
Keywords: Vận tốc nguồn nhiệt; Bức xạ hồng ngoại
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đo vận tốc của nguồn nhiệt di chuyển bằng bức xạ hồng ngoại; cơ sở lý thuyết xây dựng hệ thống đo vận tốc nguồn di chuyển bằng bức xạ hồng ngoại; một số giải pháp nâng cao độ chính xác trong phép đo vận tốc nguồn nhiệt bằng bức xạ hồng ngoại; các kết quả phân tích và thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21499
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332731-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 934,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332731.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,26 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.