Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các quá trình điện từ của cuộn kháng bù ngang dùng trong lưới điện cao áp
Authors: Phạm Minh Tú
Advisor: Bùi Đức Hùng
Trần Văn Thịnh
Keywords: Cuộn kháng bù ngang; Điện cao áp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cuộn kháng bù ngang; cơ sở lý thuyết và mô hình mạch từ cuộn kháng bù ngang; thiết lập mô hình và thông số kích thước cuộn kháng bù ngang; nghiên cứu ảnh hưởng của thông số khe hở đến đặc tính điện từ của cuộn kháng bù ngang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21506
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332734-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332734.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.