Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế ăng-ten băng tần milimet độ lợi cao sử dụng công nghệ ống dẫn sóng tích hợp trong chất nền ứng dụng cho trạm thu phát gốc
Authors: Trương Thị Thêm
Advisor: Lê Minh Thùy
Keywords: Ăngten; Ăng-ten băng tần milimet độ lợi cao
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xu hướng phát triển trạm thu phát gốc, các phương pháp công bố công suất cho ăng-ten mảng tuyến tính, công nghệ ống dẫn sóng tích hợp trong chất nền (SIW); ăng-ten băng tần milimet độ lợi cao; phát triển ăn-ten mảng cho ứng dụng định dạng búp sóng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21514
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333544-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 113,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333544.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.