Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng hệ lai tạo thủy tinh/ xơ dừa đơn hướng ứng dụng công nghệ RTM
Authors: Cao Hồng Quân
Advisor: Nguyễn Phạm Duy Linh
Keywords: Vật liệu polime; Công nghệ RTM
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu polyme compozit, nhựa epoxy, chất đóng rắn nhựa epoxy, sợi tự nhiên, phương pháp chuyển nhựa vào khuôn RTM; hóa chất và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21542
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333563-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 212,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333563.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.