Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của nguyên tố Y đến quá trình vô định hình hóa và độ bền nhiệt của hệ hợp kim Al82Fe16-xNi2Yx (x = 0, 2, 4) chế tạo bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học
Authors: Nguyễn Minh Dương
Advisor: Nguyễn Hoàng Việt
Keywords: Vật liệu vô định hình; Vô định hình kim loại
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu vô định hình, hợp kim hóa cơ học; cơ sở lý thuyết; quy trình thực nghiệm; kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21580
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333617-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 175,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333617.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.