Thông tin tài liệu


Title: Phân tích kinh tế - kỹ thuật cho hệ thống năng lượng mặt trời cấp điện cho phụ tải khu công nghiệp Quang Minh
Authors: Lương Hải Anh
Advisor: Nguyễn Thị Hoài Thu
Keywords: Năng lượng mặt trời; Khu công nghiệp Quang Minh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các nguồn năng lượng tái tạo; các ứng dụng và chế độ làm việc của hệ thống năng lượng mặt trời; mô hình phân tích kinh tế - kỹ thuật của hệ thống năng lượng mặt trời cấp điện cho phụ tải; phân tích kinh tế kỹ thuật tính toán dung lượng tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời cung cấp cho phụ tải khu công nghiệp Quang Minh Hà Nội.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21591
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333604-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 211,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333604.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.