Thông tin tài liệu


Title: Tính toán trạng thái nội lực trong các khâu của robot song song trong chuyển động có kể đến ảnh hưởng của ngoại lực
Authors: Ngô Thái Sơn
Advisor: Đỗ Đăng Khoa
Keywords: Robot; Robot song song phẳng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về robot song song phẳng; cơ sở lý thuyết đề tài nghiên cứu; thiết lập hệ phương trình vi phân - đại số mô tả chuyển động của robot song song phẳng 3RRR; tính toán trạng thái nội lực tại các khớp của robot song song phẳng 3RRR.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21602
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333593-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333593.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.