Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu hồi protein trong bã gạo của quá trình sản xuất sữa gạo tại nhà máy Lavina food Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
Authors: Lê Viết Hùng
Advisor: Hoàng Quốc Tuấn
Keywords: Protein; Nhà máy Lavina food; Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thực trạng sản xuất sữa gạo tại nhà máy Lavina food; Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn; vật liệu và phương pháp; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21610
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333648.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.