Thông tin tài liệu


Title: Phân lập và hoạt tính kháng viêm một số triterpene từ lá cây Dành dành láng (Gardenia philastrei)
Authors: Phạm Hải Yến
Advisor: Vũ Đình Hoàng
Keywords: Thực vật; Cây Dành dành láng; Thực vật họ Rubiaceae; Gardenia philastrei
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thực vật họ Rubiaceae và chi Gardenia, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học về chi Gardenia, thành phần cycloartane trong chi Gardenia, cây Dành dành láng (Gardenia philastrei), kháng viêm; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21612
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333644-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333644.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.