Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn xuất của Schweinfurthin
Authors: Bùi Thị Minh Ánh
Advisor: Trần Thu Hương
Phí Thị Đào
Keywords: Hợp chất thiên nhiên; Hợp chất Schweinfuthin
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lớp chất Stilbenes, phân lập các hợp chất Schweinfuthin từ tự nhiên và hoạt tính sinh học; thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21619
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333637-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333637.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.