Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển thuật toán nhận dạng, trích xuất thông tin trong văn bản tiếng Việt
Authors: Lê Bích Hạnh
Advisor: Nguyễn Vũ Thắng
Keywords: Nhận dạng chữ viết; Thuật toán nhận dạng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết cho bài toán phát hiện chữ viết, bài toán trích xuất thông tin trong văn bản từ ảnh; thử nghiệm trích xuất thông tin trong hóa đơn tiếng Việt; kết quả thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21634
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

33

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333667-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 603,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333667.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.