Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Tân Trào - tỉnh Tuyên Quang
Authors: Nguyễn Thúy Hằng
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Tuyên Quang; Trường Đại học Tân Trào
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp; thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Tân Trào - tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21641
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333687-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 81,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333687.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.