Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động của cơ quan quản lý, giám sát thị trường chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Authors: Nguyễn Thanh Tâm
Advisor: Lê Thị Anh Vân
Keywords: Chứng khoán; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tổ chức hoạt động của cơ quan quản lý, giám sát thị trường chứng khoán; thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động của cơ quan quản lý, giám sát thị trường chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21648
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

96

VIEWS & DOWNLOAD

49

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333685-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 202,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333685.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.