Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mô hình AI để dự báo các tham số môi trường trong hệ thống quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản thông minh
Authors: Hà Ngọc Anh
Advisor: Trần Quang Vinh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản; Ứng dụng mô hình AI
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quan trắc môi trường thủy sản, các hệ thống quan trắc liên quan, các tham số thiết yếu trong môi trường nuôi thủy sản; hệ thống quan trắc môi trường; dự báo chuỗi thời gian và deep learning; xây dựng và triển khai mô hình dự báo.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21652
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333681-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 81,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333681.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.