Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế dây chuyền tự động xử lý mặt ngoài các loại vỏ hạt lửa và các sản phẩm quốc phòng tại Công ty TNHH MTV Hóa chất 21
Authors: Hoàng Lâm
Advisor: Nguyễn Văn Xá
Keywords: Quốc phòng; Công ty TNHH MTV Hóa chất 21; Vỏ hạt lửa
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tầm quan trọng của sản phẩm đến an ninh quốc phòng; nghiên cứu, khảo sát, thử nghiệm; thiết kế, lắp đặt, chạy thử hệ thống mới.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21655
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.