Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án điện 2 -EVN
Authors: Lê Gia Hiển
Advisor: Trần Thị Bích Ngọc
Keywords: An toàn lao động; Ban Quản lý dự án điện 2 -EVN
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng điện; phân tích thực trạng và hoàn thiện công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án điện 2 -EVN.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21667
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

75

VIEWS & DOWNLOAD

62

Files in This Item:
Thumbnail
 • 3333662-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 82,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333662.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.