Thông tin tài liệu


Title: Phân tích tín hiệu điện cơ đồ hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý
Authors: Đặng Thành Đạt
Advisor: Phạm Mạnh Hùng
Keywords: Giải phẫu
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về giải phẫu hệ thần kinh cơ, ứng dụng của điện cơ đồ trong lâm sàng và đề xuất giải pháp phân tích điện cơ đồ 4; đề xuất các thông số định lượng của tín hiệu iEMG; ứng dụng một số phương pháp học máy để phân loại tín hiệu iEMG theo nhóm bệnh lý.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21670
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333658-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333658.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.