Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chiết tách các hợp chất phenolic từ loài Ngọc cẩu (Balanophora laxiflora Hemsl.), bán tổng hợp một số dẫn xuất caffeyl hydrazide mới và tác dụng sinh học của chúng
Authors: Nguyễn Thị Thu Hoa
Advisor: Trịnh Thị Thủy
Trần Khắc Vũ
Keywords: Ngọc cẩu; Hợp chất
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về loại Ngọc cẩu, các hợp chất phenolic, dẫn xuất acid caffeic tổng hợp; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; thực nghiệm; kết quả đạt được.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21676
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

31

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333653-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333653.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.