Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp đo và tái tạo liều 3D trong đánh giá chất lượng kế hoạch xạ trị sử dụng hệ thống đầu dò MatrixX/Dolphin
Authors: Lê Văn Tình
Advisor: Nguyễn Văn Thái
Keywords: Xạ trị; Phương pháp tái tạo liều 3D; Hệ thống đầu dò MatrixX/Dolphin
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật xạ trị và đánh giá chất lượng kế hoạch xạ trị, phương pháp tái tạo liều 3D dựa trên kết quả đo đạc 2D; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21689
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333706-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 104,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333706.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.