Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sản xuất oxit nhôm có độ tinh khiết cao, ứng dụng trong chế tạo vật liệu hấp phụ
Authors: Vương Thành Chung
Advisor: La Thế Vinh
Keywords: Nhôm; Vật liệu hấp phụ; Nhôm hydroxit
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhôm hydroxit, Al2O3, các phương pháp xử lý thuốc nhuộm, hấp phụ, chất hoạt động bề mặt; thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21700
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333698.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.