Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất aniline với gốc tự do Methyl bằng phương pháp hóa học lượng tử
Authors: Trần Đức Chiến
Advisor: Phạm Văn Tiến
Keywords: Hóa học lượng tử; Hợp chất aniline; Gốc tự do Methyl
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương pháp tính hóa học lượng tử, cơ sở lý thuyết bề mặt thế năng, cơ sở lý thuyết động hóa học; hệ chất nghiên cứu và phương pháp tính; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21702
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333652.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.