Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học của cây Ngô thù du (Tetradium ruticarpum)
Authors: Đỗ Thị Thúy
Advisor: Trần Thu Hương
Nguyễn Phi Hùng
Keywords: Tetradium ruticarpum; Thực vật; Cây ngô thù du
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chi Euodia, cây Ngô Thù du; đối tượng, phương pháp nghiên cứu; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21703
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333633-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333633.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.