Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, đánh giá và quản lý rủi ro trong công nghệ sản xuất pháo hoa tại Việt Nam
Authors: Triệu Anh Dũng
Advisor: Nguyễn Đặng Bình Thành
Keywords: Pháo hoa; Việt Nam; Rủi ro trong sản xuất pháo hoa
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công tác an toàn vệ sinh lao động; tìm hiểu chung về pháo hoa; đặc điểm dây chuyền sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn tại dây chuyền sản xuất pháo hoa nổ; đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại dây chuyền sản xuất pháo hoa nổ; giả định tình huống mất an toàn có thể xảy ra, biện pháp ứng cứu và phương án chung khắc phục hậu quả sự cố cháy.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21705
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333676-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 133,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333676.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.