Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng phương pháp G7 trong căn chỉnh máy in offset
Authors: Trần Thị Thu Trang
Advisor: Hoàng Thị Kiều Nguyên
Keywords: Máy in; Phương pháp căn chỉnh G7; Máy in offset
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương pháp căn chỉnh G7; phương pháp thực nghiệm; kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21708
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333704.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.