Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và chế tạo vật liệu trên cơ sở Graphene và ứng dụng làm sạch dầu trong máy biến áp
Authors: Vũ Thu Giang
Advisor: Vũ Thị Tần
Keywords: Vật liệu; Vật liệu Graphene
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dầu máy biến áp, Graphene, dẫn xuất của Graphene, vật liệu chế tạo hệ composite lọc dầu; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21711
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333692-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333692.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.