Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xếp hàng để cải thiện việc trông giữ xe máy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Mai
Advisor: Dương Mạnh Cường
Keywords: Lí thuyết xếp hàng; Trông giữ xe
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lý thuyết xếp hàng; phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu; thực trạng và đề xuất cải thiện việc trông giữ xe máy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21851
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333761-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333761.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.