Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị vi dòng tích hợp cảm biến điện hóa ứng dụng trong phân tích dư lượng kháng sinh
Authors: Phạm Thị Lựu
Advisor: Cao Hồng Hà
Keywords: Kháng sinh; Hệ thiết bị vi dòng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ chíp vi dòng, ưu điểm của hệ vi dòng, vật liệu sử dụng chế tạo hệ vi dòng, Sulfamid; thực nghiệm; kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21856
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333722-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333722.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.