Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Authors: Trần Thị Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn Thị Hồng Trang
Keywords: Hợp tác xã nông nghiệp; Tuyên Quang
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phát triển hợp tác xã nông nghiệp; thực trạng và một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21857
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333721.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.