Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Authors: Riêu Thị Lan Hương
Advisor: Nguyễn Thị Mai Chi
Keywords: Kinh tế du lịch; Tuyên Quang
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững; thực trạng và phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21858
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

21

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333720-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 136,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333720.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.