Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam
Authors: Lưu Thị Thu Thủy
Advisor: Trần Thị Hương
Keywords: Nhân lực; Quản trị nhân lực; Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản trị nhân lực tại doanh nghiệp; phân tích thực trạng và giải pháp hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21859
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

51

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333719-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333719.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.