Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng profile màu cho máy in offset
Authors: Trần Thị Thu
Advisor: Hoàng Thị Kiều Nguyên
Keywords: In opxet; Máy in offset
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ in offset, quản lý màu, hồ sơ màu, Delta E; mục đích và phương pháp thực nghiệm; kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21861
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333717.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.