Thông tin tài liệu


Title: Quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động xuất bản tạp chí khoa học ngành giáo dục trong bối cảnh hội nhập
Authors: Nguyễn Ngọc Anh
Advisor: Phạm Văn Sơn
Keywords: Xuất bản; Ứng dụng công nghệ thông tin
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xuất bản tạp chí khoa học; thực trạng và biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động xuất bản tạp chí khoa học ngành giáo dục trong bối cảnh hội nhập.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21863
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 3337780-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 114,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333780.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.