Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên Đài Truyền hình Việt Nam
Authors: Đoàn Khắc Quảng
Advisor: Phạm Thị Thanh Hồng
Keywords: Công việc; Sự hài lòng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sự hài lòng công việc; các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại Đài THVN; định hướng chiến lược của Đài Truyền hình Việt Nam, các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người lao động tại Đài THVN.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21864
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

170

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333779-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 262,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333779.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.