Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của lưới điện phân phối lộ 464E1.5 Thượng Đình liên thông 480E1.5 Thượng Đình, Thành phố Hà Nội
Authors: Trần Công Kiên
Advisor: Lê Việt Tiến
Keywords: Lưới điện; Hà Nội; Lưới điện phân phối; Độ tin cậy cho lưới phân phối
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đánh giá độ tin cậy của hệ thống điện; phương pháp đánh giá độ tin cậy cho lưới phân phối và xây dựng chương trình tính toán; áp dụng tính toán độ tin cậy cho lưới điện phân phối lộ 464E1.5 Thượng Đình liên thông 480E1.5 Thượng Đình, Thành phố Hà Nội.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21868
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333741.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.