Thông tin tài liệu


Title: Dạy học truy vấn dựa vào Web trong ngành điện tử tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Thanh Hà
Advisor: Nguyễn Văn Hạnh
Keywords: Dạy học; Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc; Dạy học truy vấn dựa vào web
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dạy học truy vấn dựa vào web trong ngành điện tử tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội; thiết kế dạy học truy vấn dựa vào web trong ngành điện tử; thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21870
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333739-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 137,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333739.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.