Thông tin tài liệu


Title: Phân lập và tuyển chọn chủng Bacillus sp. sinh tổng hợp nattokinase và tạo độ nhớt thấp
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Advisor: Lê Tuân
Keywords: Enzyme; Tổng hợp nattokinase
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Enzyme Nattokinase, chủng vi khẩn sinh tổng hợp nattokinase, các yếu tới ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp NK trong men lỏng; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21877
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334040-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 313,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334040.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.