Thông tin tài liệu


Title: Cải thiện tổng thể sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối sử dụng thiết bị DVR
Authors: Đinh Trung Hiếu
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng; Sụt giảm điện áp ngắn hạn; Thiết bị DVR
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng, sụt giảm điện áp ngắn hạn; mô phỏng thiết bị DVR; xây dựng mô hình và giải bài toán lựa chọn vị trí và công suất thiết bị DVR nhằm khắc phục sụt giảm điện áp ngắn hạn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21881
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333735.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.