Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng hệ thống công tơ đo xa và đề xuất các hướng ứng dụng trong lưới điện quận Hoàng Mai
Authors: Nguyễn Lan Hương
Advisor: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Công tơ điện; Công tơ đo xa
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sự cần thiết của việc triển khai hệ thống đo xa trong lưới điện phân phối; phân tích cấu hình, chức năng của các hệ thống đo xa hiện đang sử dụng tại Công ty điện lực Hoàng Mai; đánh giá các vấn đề còn tồn tại với hệ thống đo xa tại điện lực Hoàng Mai; đánh giá mức độ ưu tiên của các ứng dụng có thể triển khai tại điện lực Hoàng Mai dựa trên dữ liệu đo đếm xa.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21885
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334003.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.