Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá điện áp đóng cắt tuyến cáp ngầm 220kV Long Biên - Mai Động
Authors: Hoàng Văn Lâm
Advisor: Nguyễn Đức Tuyên
Keywords: Điện áp; Quá điện áp; Tuyến cáp ngầm 220kV
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mối quan hệ của tuyến đường dây với quy hoạch điện, quá điện áp đóng cắt; lựa chọn sơ đồ đảo vỏ cáp ngầm; nghiên cứu và phân tích TRV và RRRV
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21889
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333732.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.